Zásady ochrany osobných údajov

Vážime si toho, že využívate našich webových stránok www.nabytek-interior.cz pre nákup produktov a využívania služieb, ktoré Vám týmto spôsobom ponúkame. V súvislosti s týmito činnosťami nám poskytnete alebo získame Vaše osobné a iné údaje, a preto Vás týmto dokumentom radi oboznámime s tým, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, ako aj s tým, aké práva Vám v tejto súvislosti prináleží.

Tieto informácie sme pre Vás pripravili v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
A. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH ÚDAJOV A AKO HO MÔŽETE KONTAKTOVAT?

Správcom nižšie uvedených osobných údajov je právnická osoba Bytcentrum v.o.s., IČO: 47908611, DIČ: CZ47908611 so sídlom Podzámčí 61, Napajedla, PSČ 763 61, ktorý je prevádzkovateľom webových stránok na adrese www.nabytek-interior.cz.

Kontaktné údaje na správcu:

    e-mail: info@nabytek-interior.cz
    telefónne číslo: +420 577 941 012

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len za nižšie uvedených podmienok.
B. PRI KTORÝCH VAMI vykonávaných činností získajú VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
1. Nákup produktov a využívania služieb prostredníctvom webových stránok www.nabytek-interior.cz

Aby sme Vám mohli riadne poskytovať tovar a služby, ktoré ponúkame, potrebujeme k tomu Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje.
1.1. Aké osobné údaje od Vás potrebujeme?

Aby sme mohli splniť všetky naše povinnosti, ktoré nás plynú zo zrealizovaného predaja tovaru, potom od Vás potrebujeme poznať najmä

    meno a priezvisko,
    adresu doručenia,
    e-mail a
    číslo mobilného telefónu či iný telefonický kontakt.

1.2. Prečo môžeme Vaše osobné údaje spracovávať a na čo nám budú?

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, pretože sú pre nás nevyhnutné na splnenie kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami prostredníctvom webových stránok www.nabytek-interior.cz uzavreli. Súčasne je naším oprávneným záujmom to, aby sme od Vás mali spätnú väzbu získanú prostredníctvom zaslaného dotazníka spokojnosti, ako aj to, aby ste mali prostredníctvom zasielaných newsletterov prehľad o nových produktoch či nových akčných ponukách a mohli sa k nám teda radi vracať. Niektoré z Vašich osobných údajov dokonca musíme uchovávať, lebo nám to ustanovujú príslušné právne predpisy. Ak by ste nám Vaše osobné údaje neposkytli, potom by nemohlo dôjsť k nadviazaniu zmluvného vzťahu a my by sme Vám nemohli doručiť Vami vybraný tovar.

Vaše osobné údaje nám budú najmä k tomu, aby sme Vám mohli:

    poskytnúť informácie o stave Vašej objednávky a o ďalších skutočnostiach s tým súvisiacich,
    riadne doručiť Vami objednaný tovar,
    zaslať dotazník spokojnosti a mať od Vás spätnú väzbu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá,
    poskytnúť informácie o nových produktoch či akčných ponukách prostredníctvom zaslaných newsletterov, z ktorých sa môžete ľahko odhlásiť,
    poskytnúť informácie o priebehu prípadnej reklamácie tovaru, prípadne o inom vysporiadanie práv a povinností vyplývajúcich z predmetnej kúpy tovaru (napríklad z dôvodu odstúpenia od zmluvy a následného vrátenia peňažných prostriedku na Váš účet).

1.3.Kdo bude mať prístup k vašim osobným údajom?

K Vašim osobným údajom, ktoré nám poskytnete pri kúpe tovaru, budú mať prístup oprávnené osoby pri príprave zásielky na odoslanie, ako aj príslušní zmluvní partneri (dopravcami), ktorí Vám zásielku budú doručovať, a to v rozsahu potrebnom na doručenie objednaného tovaru.

V prípade, že od Vás budeme zisťovať spätnú väzbu, môžeme s týmto cieľom využiť služby Overené zákazníkmi, ktorú zabezpečuje spoločnosť Heureka Shopping sro, IČO: 02387727. Tak od Vás môžeme po každom nákupe tovaru prostredníctvom zaslanej e-mailovej správy s dotazníkom zistiť, ako ste s nami boli spokojní. Vďaka tomu pre Vás môžeme ďalej zlepšovať naše služby. Ak by ste si zasielanie dotazníka spokojnosti nepriali, potom máte možnosť sa z neho ľahko odhlásiť.

K informovanie o nových produktoch či akčných ponukách prostredníctvom zasielaných obchodných oznámení v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 o niektorých službách informačnej spoločností, využívame platformu Ecomail spoločnosti ECOMAIL.CZ, sro. Na rovnaký účel môžeme využívať aj iných spoločností, ktoré poskytujú podobné služby.
1.4. Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Ako ste sa vyššie mohli dozvedieť, Vaše osobné údaje spracovávame na rôzne účely. V nasledujúcej časti sa dozviete, ako dlho Vaše osobné údaje pre tieto účely budeme uchovávať.

Osobné údaje, ktoré sa týkajú spracovania na účely plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy, budeme spracovávať do doby vysporiadania práv a povinností, ktoré z tejto zmluvy vyplývajú, vrátane prípadného odstúpenia od zmluvy či prípadné reklamácie tovaru.

Pre spracovanie osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov (zasielanie obchodných oznámení), budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov,